Magnus Josefsson

Utbildning

Byggnadsingenjör (4-årig Husbyggnadsteknisk linje i Borås 1976-80)
Civilingenjör, Väg och Vatten (Chalmers Tekniska Högskola 1984-88)
Av RISE certifierad entreprenadbesiktningsman – C003587

Yrkeserfarenhet

Fristads Bygg 1981-84
Elof Vestlund Byggnadsteknik 1988-93
Egen konsultverksamhet 1994-

Exempel på utförda uppdrag

  • Entreprenadbesiktningar enligt AB och ABT vid uppförande av exempelvis bostäder, skolor, förskolor, särskilda boenden, äldreboenden, badhus, räddningsstation, ombyggnationer, mm
  • Överbesiktningsnämnder, värderingsnämnder, överbesiktningar, särskilda besiktningar, garanti- och slutbesiktningar, mm
  • Besiktningar och utredningar i samband med fel i fastighet och konsultansvar
  • Besiktningar och utredningar i samband med entreprenadrätt, konkurser, hyrestvister, försäkringstvister, m.m.
  • Utredningar vid fukt- och mögelskador, sprängskador, brandskador, radon, mm
  • Förordnad av domstol såsom sakkunnig jämlikt 40 kap. 1 § Rättegångsbalken
  • Sakkunnigt vittne vid domstolsförhandlingar i tingsrätt, hovrätt, skiljeförfaranden, mm
  • Tekniskt biträde vid domstolsförhandling
  • Upphandlingar, byggledning och kontroll
  • Kvalitetsansvar

Kontakt

E-post: magnus.josefsson@byggnadsteknik.com
Mobil: 0706 – 31 60 89