Lars Erik Ashton

Utbildning

Byggnadsingenjör, 1977, Polhemsgymnasiet
Civilingenjör, 1982, Chalmers Tekniska Högskola
Teknologie licentiat, 1990, Chalmers Tekniska Högskola

Yrkeserfarenhet

Forskningsassistent, Avd. för konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola, 1982-1985
Byggnadskonstruktör samt arbete med utredningar och besiktningar, 1985-1993
VD, Elof Vestlund Byggnadsteknik AB, 1990-1993
Egen verksamhet sedan 1994.

Exempel på utförda uppdrag

  • Utredningar i samband med entreprenadrätt och konsultansvar.
  • Utredningar i samband med försäkringsärenden.
  • Utredningar i samband med fel i fastigheter utifrån Jordabalkens regler.
  • Förordnad av domstol såsom sakkunnig jämlikt 40 kap. 1 § rättegångsbalken.
  • Ledamot i skiljenämnd, i överbesiktningsnämnd och ensamutredare i entreprenadtvister.
  • Sakkunnigt vittne vid över 300 tillfällen i tingsrätt, hovrätt, fastighetsdomstol, mark- och miljödomstol och vid skiljeförfaranden.
  • Tekniskt biträde vid förhandlingar i domstolar.

Publikationer

Författare tillsammans med advokat Jan Elfström till boken Konsultansvar, utg 2 (2012) och utg 3 (2018).
Författare tillsammans med advokat Jan Elfström till boken Fel i fastighet, utg 3 (2008) och utg 4 (2016).

Kontakt

E-post larserik.ashton@byggnadsteknik.com
Telefon 0706 – 31 60 88