Konsultansvar

Författare är Jan Elfström och Lars Erik Ashton. En uppdaterad utgåva med omarbetat avsnitt om skadeståndets beräkning utkom i juni 2018.